اهمیت نقش فرهنگ در موفقیت تحول دیجیتال در سازمان

همانطور که در مقالات قبلی ذکر شد، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شیوه‌های زندگی دیجیتال از سوی مصرف‌کنندگان، هر کسب‌و‌کاری باید نحوه عملکرد و تعامل خودش را با مشتریانش تغییر دهد. استراتژی‌های بلندمدت دیگر پایدار نیستند و تغییر از ضروریات است. فرهنگ عامل اصلی و تعیین‌کننده موفقیت تحول دیجیتال است. درواقع می‌توانیم فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و فرایندهای خود را تغییر دهیم، اما بدون درنظرگرفتن عامل انسانی، تغییر پایدار اتفاق نمی‌افتد.

برای رهبران کسب‌وکار این موضوع مهم است که فرهنگ فعلی سازمان خود را درک کرده و با راهکاری زمان‌بندی شده را کامل کنند. متاسفانه بسیاری از مدیران اهمیت آن را در عصر دیجیتال دست‌کم می‌گیرند.

در بیشتر سازمان ها وقتی که برای ایجاد نوآوری ریسک‌پذیری از ضروریات است، ترس پذیرفتن ریسک و به معنای دیگر ریسک‌گریزی وجود دارد. اما باید به‌یاد داشته باشیم که بدون درگیرشدن در موضوع، همکاری کردن و گرفتن بازخورد از نیروی کار، تلاش برای تحول دیجیتالی در سازمان بی‌فایده است.

ایجاد فرهنگ سازمانی برای پذیرش تحول دیجیتال، نیاز به تحرک و تلاش تمامی کارکنان دارد و باید هم رهبران سازمان و هم کارمندانش به شیوه‌ای باز و شفاف کار کنند. اگر فرهنگ سازمانی مشخصی وجود نداشته باشد و هر واحدی رفتار مختص خودش را داشته باشد، تحول دیجیتالی بسیار سخت صورت می‌پذیرد. در مواردی از این دست، قبل از شروع فرایند تحول باید ابتدا تغییرات فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

فرهنگ منجر به پذیرش فناوری می‌شود. توانایی نوآوری در سازمان کاملا رابطه مستقیم با فرهنگ نوآوری در سازمان دارد. شرکت‌ها باید فرهنگ به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربه را ایجاد کنند و همچنین فضایی جهت آزمون و خطا جهت یادگیری مضاعف به‌وجودآورند. از طرفی باید بکارگیری طوفان ذهنی و تعامل مساعی بین کارمندان بالارود.

سازمان‌هایی با فرهنگ چابکی، تطبیق‌پذیری و آمادگی پذیرش دیجیتال، در فرایند تحول دیجیتالی موفق‌تر ظاهر می‌شوند. شرکت‌ها باید به رشد سازمانی فکر کنند و از شکست نترسند بلکه از آنها درس بگیرند. کارمندان نباید نگران ارزیابی باشند و فقط باید تمایل به یادگیری و پیشرفت داشته باشند. اگر کارمندان در کار حس مالکیت داشته باشند، می‌توانند نتایج فوق‌العاده‌ای به‌باربیاورند. علاوه‌بر‌این، در سازمانی با فرهنگ شفافیت، تنش‌های ناشی از دسترسی به داده که نتیجه تحول دیجیتال است، کاهش می یابد.

اگر سازمان دارای فرهنگ DevOps باشد که تأکید بر چابکی، کار تیمی، رشد، از بین بردن سیلوها، افزایش مسئولیت‌پذیری تیم‌های کاری، وضوح برای سنجش ریسک ها و سهولت به‌اشتراک‌گذاری دارد، روند تحول دیجیتالی با موفقیت انجام می‌شود.

برای ایجاد یک فرهنگ دیجیتال زمان لازم است. سازمان‌ها هرچه زودتر خودشان را درگیر این موضوع کنند، سریعتر قادر به رقابت در دنیای پرسرعت، دیجیتالی و چندکاناله امروزی خواهند بود. نکته اصلی اینجاست که فرهنگ مهمترین عامل تحول دیجیتال است. بدون درگیری افراد سازمان، ابزارها به تنهایی نمی‌توانند تغییر به‌وجود آورند.

دکتری مدیریت، معمار تحول دیجیتال، یک دهه سابقه مدیریت و توسعه پروژه های نرم افزاری

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

Site Footer