اهمیت نقش فرهنگ در موفقیت تحول دیجیتال در سازمان

همانطور که در مقالات قبلی ذکر شد، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شیوه‌های زندگی دیجیتال از سوی مصرف‌کنندگان، هر کسب‌و‌کاری باید نحوه عملکرد و تعامل خودش را با مشتریانش تغییر دهد. استراتژی‌های بلندمدت دیگر پایدار نیستند و تغییر از ضروریات است. فرهنگ عامل اصلی و تعیین‌کننده موفقیت تحول دیجیتال است. درواقع می‌توانیم فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و فرایندهای خود را تغییر دهیم، اما بدون درنظرگرفتن عامل انسانی، تغییر پایدار اتفاق نمی‌افتد. برای رهبران کسب‌وکار این موضوع مهم است که فرهنگ فعلی

بیشتر بخوانید!

Site Footer