چگونه تحول دیجیتال تجربه مشتریان شما را تغییر خواهد داد؟

برخی معتقدند که تحول دیجیتال تنها در رابطه با یک موضوع است و آن بهبود تجربه مشتریان Customer Experience یا CX از خدمات و محصولات سازمان می‌باشد. درک تجربه مشتریان از وظایف تمامی افراد سازمان است. درواقع CX امروزه تنها از وظایف واحد فروش و بازاریابی نیست بلکه تنها راه موفقیت در محیط کسب‌و‌کار امروزی ایجاد فرهنگ CX در سازمان است. شرکت مشاوره‌ای گارتنر تجربه مشتری را چنین تعریف کرده است: تجربه مشتریان به احساسات و ادراکات مشتریان گفته می

بیشتر بخوانید!

Site Footer