تحول دیجیتالی منابع انسانی به چه ترتیب است؟

تحول دیجیتالی منابع انسانی (HR)، دگرگونی در نحوه عملکرد HR و استفاده از داده‌ها برای هدایت همه زمینه‌های HR ازجمله حقوق‌و‌دستمزد، مزایا، مدیریت عملکرد، یادگیری و توسعه، پاداش و شناخت و استخدام است. اهداف تحول دیجیتال منابع انسانی عبارتند از: خودکارسازی فرآیندها و کاهش زمان صرف‌شده در کارهای تکراری به‌حداکثررساندن تجربه کارمندان استفاده بهینه از زمان‌های کاری برای اهداف استراتژیک و در نهایت بالابردن کارایی کسب‌و‌کار نقش اعضای تیم‌ منابع انسانی در تحول دیجیتالی به شرح ذیل است: مسیول پیاده‌سازی

بیشتر بخوانید!

Site Footer